Termeni și condiții

www.2park.io și aplicația 2park constituie proprietatea exclusivă a Piconet SRL, având sediul în Timișoara, str. Gh. Dima nr.1, 300079, jud. Timiș, CIF: RO15955413, Nr. de înregistrare ORC: J35/2850/2003.

Prin accesarea și utilizarea website-ului și a aplicației 2park, precum a materialelor și informațiilor puse la dispoziție prin aceste platforme, confirmați faptul că acceptaţi în mod necondiţionat termenii şi condiţiile din prezentul document. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile, vă rugăm să nu folosiți site-ul sau aplicația noastră. Ne rezervăm dreptul la modificarea unilaterală a prevederilor prezentului document, cu notificarea D-voastră în acest sens.

De asemenea, prin acceptarea termenilor și condițiilor, utilizatorul declară că are vârsta legală prevăzută, a luat la cunoştinţă conţinutul acestui document, îl înţelege şi îl acceptă pe deplin.

DEFINIȚII

 1. 1. Website: site-ul www.2park.io;
 2. 2. Aplicația 2park: programul software pentru mobil, descărcată de utilizator din AppStore sau GooglePlay, care permite accesul utilizatorilor la serviciul 2park;
 3. 3. Servicii 2park: serviciile accesibile prin site-ul web 2park.io și aplicația mobilă 2park, respectiv soluţii de plată a parcărilor ce oferă posibilitatea plăţii tarifului de parcare aferent unui sau mai multor autovehicule prin utilizarea smartphone-ului sau al unui alt device mobil pe care a fost instalată aplicaţia 2park;
 4. 4. Utilizator: orice persoană fizică sau juridică, care utilizează serviciile noastre şi care înregistrează un cont de utilizator prin intermediul aplicaţiei şi care acceptă prezenţii termeni şi condiţii de utilizare;
 5. 5. Contul de utilizator: este contul înregistrat de către un utilizator prin intermediul aplicaţiei 2park care oferă acces la servicii. Pentru crearea contului, utilizatorul garantează realitatea şi acurateţea informaţiilor oferite precum şi respectarea termenilor şi condiţiilor din prezentul document;
 6. 6. Proprietarul parcării: persoana fizică sau juridică care are drept de proprietate sau de folosință asupra spațiului destinat parcării prin intermediul serviciilor, care are încheiat un contract de colaborare cu subscrisa;
 7. 7. Tariful de parcare: tariful perceput de proprietarul parcării, pentru staționarea autovehiculelor în parcare;
 8. 8. Regulament: documentul care conține regulile privind funcționarea parcării;
 9. 9. Blocare și ridicare: imobilizarea, îmbarcarea și transportarea autovehiculelor, de către proprietarul parcării sau împuterniciți, în cazul încălcării prevederilor din regulament.

SERVICII

Serviciile oferite prin prezentul website și prin aplicația 2park includ dar fără a se limita la informarea utilizatorilor în privința existenței locurilor libere de parcare, accesarea parcării, plata tarifului de parcare prin card bancar și părăsirea parcării, în conformitate cu regulamentul de parcare.

Serviciile noastre nu includ negocierea tarifelor de parcare între proprietarul parcării și utilizator, sau rezervarea locurilor de parcare.

2park oferă servicii de plată a parcării, însă nu deține și nu administrează parcarea. Prin urmare, nu suntem răspunzători în niciun fel de evenimentele ce pot surveni în urma parcării autovehiculului utilizatorului și nici pentru faptele proprietarului parcării ori ale unor terțe persoane.

UTILIZAREA SERVICIILOR

Serviciile 2park sunt accesibile prin descărcarea și instalarea aplicației mobile 2park, precum și prin crearea unui cont de utilizator pe platforma 2park. O persoană poate crea unul sau mai multe conturi de utilizator.

Accesul în parcări se realizează în mod exclusiv prin aplicația mobilă 2park. Utilizatorii aplicației mobile au dreptul să parcheze în incinta parcării, dacă au sold disponibil în vederea achitării tarifului de parcare sau au primit gratuitate din partea proprietarului parcării. Părăsirea parcării se realizează prin apăsarea opțiunii ”părăsește parcarea” din aplicație. Utilizatorul poate proceda la dezinstalarea aplicaţiei în orice moment prin accesarea opţiunii „Dezinstalare”. Dezinstalarea aplicaţiei determină ştergerea contului de client. Dezinstalarea aplicaţiei în perioada de valabilitate a parcării nu dă dreptul Utilizatorului la restituirea tarifului deja plătit.

TARIFE

Tarifele de parcare sunt actualizate permanent şi diferă în funcţie de locaţie şi proprietarul parcării. Tarifele pot fi consultate prin accesarea aplicaţiei 2park. Utilizatorul acceptă faptul că tarifele pot fi modificate în orice moment, fără preaviz. Utilizatorul va fi informat cu privire la valoarea fiecărei tranzacţii.

PLATA

Plata tarifului se va efectua în RON, prin card de credit/debit, direct în aplicația 2park, după completarea unui formular cu datele despre card.

Utilizatorul acceptă și înțelege să exonereze de orice responsabilitate 2park în cazul în care tranzacția nu poate fi finalizată, indiferent dacă acest lucru este determinat de furnizarea de către utilizator a unor date incomplete/eronate, a fondurilor indisponibile în contul bancar asociat cardului sau din alte motive.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul înţelege faptul că serviciul, aplicaţia respectiv conţinutul disponibil prin intermediul siteului www.2park.io şi al aplicaţiei 2park inclusiv baze de date, conţinutul și elementele de grafică, coduri de programare, mărcile comerciale, mărcile de servicii şi logo-urile, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, grafică, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare formează obiectul drepturilor de autor fiind proprietatea 2park şi al furnizorilor săi şi sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor.

Utilizatorul dobândeşte un drept limitat de utilizare a serviciului 2park pentru uzul său personal în acord cu prezentul document.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt:

 • nume, prenume;
 • numărul de înmatriculare al autovehiculului;
 • locația;
 • email, nr. telefon;
 • adresa.

Nu prelucrăm datele financiar-bancare. Aceste date sunt prelucrate doar de către procesator în vederea transferului de fonduri.

Prelucrăm doar datele personale necesare pentru a asigura funcționarea platformei și pentru a asigura un serviciu cât mai simplu și eficient. Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și limitate.

Datele trimise prin aplicație și site sunt securizate la cele mai înalte standarde și am luat toate măsurile de protejare a acestora, iar acestea sunt stocate pe un server cloud localizat în spațiul UE.

În calitate de client ai următoarele drepturi, în ceea ce privește datele cu caracter personal:

 • să fii informat în privința prelucrării datelor tale personale;
 • să cunoști entitățile care au acces la datele tale personale;
 • să corectezi datele inexacte, respectiv să completezi datele incomplete;
 • să soliciți ștergerea definitivă a datelor tale, dacă prelucrarea nu a fost legală;
 • să retragi consimțământul acordat pentru colectarea și prelucrarea datelor tale;
 • să depui plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro);

Prin folosirea serviciului, serverele înregistrează şi colectează prin sisteme securizate anumite informaţii trimise de aplicația sau browserul utilizatorului cum ar fi adresa IP şi locaţia de unde este accesată aplicaţia. De asemenea, pot fi colectate în mod legal anumite informaţii despre utilizator, câtă vreme acesta foloseşte aplicaţia, respectiv datele menţionate în timpul înregistrării. Datele legate de cardul bancar vor fi colectate exclusiv în scopul efectuării plății și vor fi transmise prin sisteme securizate.

Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să accesați politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal.

RĂSPUNDERE

Utilizatorul este unic răspunzător de activitatea ce are loc în contul său şi de respectarea reglementărilor legale aplicabile. Securizarea smartphone-ului/device-ului, modul de alegere al ID-ului şi al parolei respectiv al datelor cardului bancar precum şi păstrarea acestora în condiţii de siguranţă este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Utilizatorul nu va fi exonerat de răspundere în cazul pricinuirii unor daune 2park sau unor terţe persoane prin utilizarea neautorizată a contului, inclusiv în cazul utilizării contului de către alte persoane şi nici nu va putea solicita returnarea creditului neautorizat.

În cazul utilizării neautorizate a contului, sau a furtului echipamentului mobil, utilizatorul va putea suspenda contul prin transmiterea unei solicitări de suspendare a serviciului.

DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

2park nu îşi asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum şi pentru orice fel de daune cauzate de utilizatori, proprietarul parcării sau de terţe persoane, autovehiculelor sau persoanelor aflate în parcare.

UTILIZAREA TELEFOANELOR SAU A ALTOR DISPOZITIVE MOBILE ÎN TIMPUL CONDUSULUI

Utilizatorul este avizat asupra faptului că folosirea telefoanelor mobile sau ale altor dispozitive mobile în timpul condusului este periculos. 2park recomandă utilizatorului să nu folosească serviciile în timpul manipulării unui autovehicul aflat în mişcare. Utilizatorul înţelege să exonereze 2park pentru orice solicitare de daună rezultată din folosirea serviciului în timpul manipulării oricărui tip de autovehicul.

NOTIFICĂRI

În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți în scris.

Cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel, în cuprinsul prezentului document, utilizatorul este de acord să primească toate comunicările ce vizează derularea prezentului contract prin notificări push în contul său de utilizator.

MODIFICAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Utilizatorul a fost informat și acceptă faptul că 2park îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezenţii termenii şi condiţii, iar modificările efectuate vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor printr-o notificare în contul de utilizator.

Folosirea în continuare a serviciului este o confirmare că utilizatorul este familiar cu cele mai recente modificări.

2park poate ceda oricând drepturile izvorând din prezentul contract în favoarea unui terţ, fără a fi necesar acordul utilizatorului.

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR SI CONDIŢIILOR

În cazul nerespectării Termenilor și Condiţiilor de Utilizare, 2park are dreptul de a suspenda sau de a anula orice cont de utilizator fără notificare prealabilă. Anularea contului în urma nerespectării termenilor contractuali nu dă dreptul utilizatorului la restituirea plăţilor efectuate.

LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

Legea aplicabilă este legea română, atât în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor ce derivă din prezentul document, cât și în ceea ce priveşte orice aspect în legătură cu interpretarea, aplicarea și/ sau întinderea efectelor sale, fără nicio excepţie.

Orice neîntelegere în legătură cu executarea contractului va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă în termen de 30 de zile de la iniţierea dialogului, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătorești române competente.